ZÁSADY SÚBOROV COOKIE

POSLEDNÁ REVÍZIA: 25/08/2022

Sme sa zaviazali zhromažďovať, používať a uchovávať vaše osobné údaje zodpovedne a v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Tieto Zásady súborov Cookie („Zásady“) opisujú rôzne typy súborov Cookie a podobných technológií, ktoré používame na našej webovej stránke americantourister.sk („Webová stránka“).

V rozsahu, v akom sa akékoľvek osobné údaje spracúvajú prostredníctvom súborov Cookie alebo podobných technológií, sa aplikujú naše Zásady ochrany osobných údajov a dopĺňajú tieto Zásady.

A. Čo sú súbory Cookie?

Aby sa naša Webová stránka ľahšie používala a dalo sa na nej jednoduchšie navigovať, priebežne umiestňujeme do vášho počítača alebo mobilného zariadenia malé dátové súbory. Tieto sú známe ako súbory Cookie. Umožňujú našej Webovej stránke uchovávať konfiguráciu a preferencie používateľa (napr. prihlasovacie údaje, jazykové preferencie, veľkosť písma, nastavenia zobrazenia atď.) počas určitého obdobia, takže nemusíte opakovane zadávať informácie pri každej návšteve našej Webovej stránky alebo počas prehliadania stránok.

Webové stránky budú vo väčšine prípadov používať súbory Cookie na zlepšenie skúseností používateľa tým spôsobom, že umožnia webovej stránke „pamätať si“, buď počas trvania vašej návštevy („súbory Cookie relácie“), alebo pri opakovaných návštevách („trvalé súbory Cookie“).

Súbory Cookie slúžia na rôzne účely, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi stránkami, ukladanie vašich individuálnych preferencií, pamätanie si vášho nákupného košíka a celkovo zlepšujú vaše skúsenosti na našej Webovej stránke. Súbory Cookie okrem toho umožňujú jednoduchšiu a rýchlejšiu interakciu s našou Webovou stránkou. Bez ich použitia by vás naša Webová stránka považovala za nového návštevníka vždy, keď sa presuniete na inú stránku (napríklad keď ste prihlásený(-á) a presuniete sa na inú stránku, nerozpoznala by vás a museli by ste znova zadať vaše prihlasovacie údaje).

Väčšina prehliadačov je nastavená na automatické akceptovanie súborov Cookie. Každopádne, ak chcete, môžete súbory Cookie zablokovať alebo odstrániť (podrobnosti nájdete v časti C). Ak to však urobíte, niektoré časti a/alebo funkcie našej Webovej stránky už viac nebudú fungovať správne.

B. Aké súbory Cookie používame?

Súbory Cookie môžu pochádzať z dvoch rôznych zdrojov. Buď ich nastavíme a používame priamo my („súbory Cookie prvej strany“), alebo môžu byť nastavené a používané tretími stranami („súbory Cookie tretích strán”). Súbory Cookie tretej strany vás môžu „sledovať“ na rôznych webových stránkach a počas dlhšieho obdobia. Strany, ktoré umiestňujú tieto súbory Cookie, môžu byť dodávateľmi, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní našej Webovej stránky, spoločnosťami, ktoré s nami spolupracujú na programoch affiliate marketingu a iné strany. Napríklad súbory Cookie sociálnych médií (napríklad súbory Cookie na stránkach YouTube alebo Facebook), ktoré zhromažďujú informácie o používaní sociálnych médií. Používame súbory Cookie sociálnych médií na integráciu nástrojov na zdieľanie sociálnych médií na našej Webovej stránke a na meranie účinnosti týchto nástrojov zdieľania. Používame súbory Cookie tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať našu Webovú stránku a jej používanie a umožňujú nám poskytovať prispôsobenú reklamu.

Naša Webová stránka používa tri typy súborov Cookie, v závislosti od ich funkcií a účelu:

Základné súbory Cookie – Tieto súbory Cookie zabezpečujú správne fungovanie našej Webovej stránky a jej služieb. Bez týchto súborov Cookie môže naša Webová stránka stratiť určité funkcie.

Name Typ Popis Retenční období
__cfduid Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný v obsahovej sieti Cloudflare na identifikáciu dôveryhodnej návštevnosti webovej stránky. Súbor Cookie umožňuje dostupnosť webovej stránky a znižuje čas načítania stránky. 1 rok
dwanonymous_xxxxxxxx Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie obsahujúci konkrétny identifikátor na rozlišovanie návštevníkov. Tieto informácie umožňujú Webovej stránke zapamätať si preferencie návštevníka, nastavenia a uľahčiť fungovanie nákupného košíka. 6 mesiacov
dwsecuretoken_xxxx xxxx Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný Webovou stránkou za účelom zabezpečenia, že údaje návštevníka nebudú zneužité alebo použité inou osobou, ako je oprávnený návštevník. Ide o súbor Cookie tokenu zabezpečenej relácie pre správu stavu relácie cez zabezpečené pripojenie. Dočasné
dwcustomer_* Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie slúžiaci na identifikáciu registrovaného návštevníka/zákazníka. Tento súbor Cookie sa používa iba vtedy, keď návštevník/zákazník vyberie možnosť „Pamätať si ma“. 6 mesiacov
dwsid Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie slúži na zachovanie stavov používateľa v rámci žiadostí na stránke. Dočasné
cookiesAccepted Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie slúžiaci na identifikáciu toho, že používateľ akceptoval Zásady súborov Cookie. 1 rok
_dc_gtm_UA-* Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie, ktorý používa aplikácia Google Tag Manager na kontrolu načítania značky skriptu služby Google Analytics. 1 deň
ASPSESSIONID QQCC QARB Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný ako súbor Cookie univerzálnej platformy relácie. Dočasné
sid Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie slúži na zachovanie stavov používateľa v rámci žiadostí na stránke. Dočasné
dw_dnt Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na ovládanie skriptu JavaScript pre funkcie sledovania služby Commerce Cloud. Dočasné
__cq_dnt Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie slúžiaci na označenie, že prehliadač sa odhlásil zo služby Commerce Cloud Einstein. Dočasné
cc_marketing Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie určený na pamätanie si, aké typy súborov Cookie používateľ akceptoval prostredníctvom kontextového okna súhlasu so súbormi Cookie. 5 rokov
cc_essential Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie určený na pamätanie si, aké typy súborov Cookie používateľ akceptoval prostredníctvom kontextového okna súhlasu so súbormi Cookie. 5 rokov
cc_analytics Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie určený na pamätanie si, aké typy súborov Cookie používateľ akceptoval prostredníctvom kontextového okna súhlasu so súbormi Cookie. 5 rokov
cc_preferences Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie určený na pamätanie si, aké typy súborov Cookie používateľ akceptoval prostredníctvom kontextového okna súhlasu so súbormi Cookie. 5 rokov
ASPSESSIONID# Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Cookies používame k ochrane súkromia našich užívateľov, keď navštívi tento web. Dočasné
JSESSIONID Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbory cookie sa používajú na udržiavanie anonymný používateľské relácie servera. Dočasné
AWSELB Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: Amazon Web Services) Súbory cookie sa používajú k prenosu požiadavku klienta na server. Dočasné
thirdpartyct Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: Casengo) Súbory cookie sa používajú na správu používateľských požiadaviek v chatu. Dočasné
_aw_channel First party cookie (host : Samsonite / TUMI) Cookie to determine if and when the visitor has purchased a product after clicking on an affiliate link on a publisher's website within the Awin network. 30 days
CaastFgpData Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: Caast) Cookie used to track the actions taken on Caast Dlhodobé
_cs_mk_ga Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Enables the link between multiple Analytics tools when the cookies for these tools are also accepted 30 minút

Súbory Cookie služby Analytics alebo podobné technológie – Tieto súbory Cookie zhromažďujú informácie o vašom používaní našej Webovej stránky a umožňujú nám zlepšiť spôsob, akým fungujú. Súbory Cookie služby Analytics nám ukazujú, ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, čo nám pomáha zaznamenať akékoľvek problémy, ktoré máte, a ukáže nám, či je naša reklama účinná alebo nie. To nám umožňuje vidieť celkové vzorce používania našej Webovej stránky, a nie jej používanie jednou osobou. Informácie využívame v súhrnnej forme na účely analýzy návštevnosti Webovej stránky a na vykonávanie štatistických analýz kolektívnych charakteristík a správania návštevníkov Webovej stránky prostredníctvom merania demografických údajov a záujmov týkajúcich sa konkrétnych oblastí našej Webovej stránky. Používame tiež službu Google Analytics, ktorá využíva súbory Cookie a podobné technológie na zhromažďovanie a analýzu informácií o používaní našich služieb a správu o aktivitách a trendoch. Tieto informácie nám umožňujú merať výkonnosť Webovej stránky a zlepšovať naše služby. Táto služba môže tiež zhromažďovať informácie týkajúce sa používania iných webových stránok, aplikácií a on-line zdrojov.

Name Typ Popis Retenční období
p.gif Pixel tretej strany (hostiteľ: fonts.Adobe.com, zásady ochrany osobných údajov) Pixel sa používa na sledovanie konkrétnych písiem používaných pre interné analýzy na webe. Neregistrujete žiadne dáta návštevníkov. Dočasné
__cq_seg Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie obsahujúci segmentované informácie používané na poskytovanie personalizovaného vyhľadávania. 1 month
__cqact Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na podržanie frontu aktivít prehliadača, až kým sa neodošlú. Dočasné
__cqsviews Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na ukladanie produktov do najnovších výsledkov vyhľadávania až kým sa neodošlú. Dočasné
__cqcviews Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na ukladanie produktov do naposledy zobrazenej stránky kategórie až kým sa neodošlú. Dočasné
__cqviews Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na kotvenie produktov pre odporúčania na stránke. Dočasné
_weird_get_top_level_domain Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na určenie preferovaného jazyka a nastavenia krajiny návštevníka. To umožňuje webovej stránke zobraziť obsah, ktorý je najviac relevantný pre daný pôvod a jazyk. Dočasné
_gat_UA-10654804-29 Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný službou Google Analytics na obmedzenie množstva údajov zaznamenaných spoločnosťou Google na webových stránkach s vysokým objemom návštevnosti. 1 deň
_ga Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na registráciu jedinečného identifikátora, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa Webovú stránku. 2 roky
__cq_uuid Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na meranie a zlepšovanie výkonu Webovej stránky a na podporu personalizácie obsahu Webovej stránky. 1 rok
__cq_bc Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na meranie a zlepšovanie výkonu Webovej stránky a na podporu personalizácie obsahu Webovej stránky. 29 dní
cqcid Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na meranie a zlepšovanie výkonu Webovej stránky a na podporu personalizácie obsahu Webovej stránky. Dočasné
__cq_bc Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na ukladanie histórie aktivít, ako napríklad posledných 10 produktov, ktoré zákazník používa. 1 month
__cq_seg Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na ukladanie atribútov predpokladaného sklonu k nakupovaniu a iných segmentových atribútov. 29 dní
cq Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na overenie, či je služba sessionStorage k dispozícii. Dočasné
cq.anchor Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na ukladanie kotvených identifikátorov produktov. Dočasné
cq.viewReco Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na ukladanie naposledy prezeraných odporúčaní. Dočasné
cq.viewSearch Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na ukladanie produktov z najnovších výsledkov vyhľadávania. Dočasné
cq.viewCategory Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na ukladanie naposledy prezeranej stránky kategórie. Dočasné
_gid Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na registráciu jedinečného identifikátora, ktorý generuje štatistické údaje o tom, ako návštevník používa Webovú stránku. 1 deň
dwac_* Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: salesforce.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na ukladanie údajov pre analytické účely. Dočasné
dwpersonalization_* Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na sledovanie účasti používateľa v testovacích skupinách A/B na analytické účely. Dočasné
dwsourcecode_* First party cookie (host __cfduid: Samsonite) Súbor Cookie používaný na ukladanie zdrojového kódu pre kampane a pridružené sledovanie. Dočasné
__utma Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Google na zabezpečenie zaznamenania následných návštev Webovej stránky ako návštev patriacich tomu istému (jedinečnému) návštevníkovi. 2 roky
__utmb Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Google na zaznamenávanie časovej značky presného momentu, keď návštevník vstúpi na Webovú stránku. 30 minút
__utmc Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Google na zaznamenávanie časovej značky presného momentu, keď návštevník opustí Webovú stránku. Dočasné
__utmz Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Google na sledovanie toho, odkiaľ prišiel návštevník, aký vyhľadávací nástroj použil, aké kľúčové slová sa použili a z akého miesta na svete navštívil Webovú stránku. 6 mesiacov
__utmv Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Google týkajúci sa segmentov vlastných prehľadov. 2 roky
collect Pixel tretej strany (hostiteľ: google-analytics.com, zásady ochrany osobných údajov) Pixel používaný na odosielanie údajov do nástroja Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka a sledovanie návštevníka vo všetkých zariadeniach a marketingových kanáloch. Dočasné
__hjid Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbory cookie používa Google na generovanie osobitného ID pre návštevu, ktoré umožňuje webovým stránkam zhromažďovať návyky návštevníkov na štatistické účely. 1 rok
_hjlncludedlnSample Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Tento súbor cookie používa Google AdSense na testovanie účinnosti reklám na weboch, ktoré využívajú ich služby. Dočasné
_hjTLDTest Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Cookie sa používa na overenie, že sa cookies používajú v doméne. Dočasné
_hjCachedUserAttributes Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Tento súbor cookie používame na sledovanie návštev a prevádzky, čo nám umožňuje merať a zlepšovať fungovanie webu. 1 deň
s Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google-analytics.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbory cookie používa Google na generovanie osobitného ID pre návštevu, ktoré umožňuje webovým stránkam zhromažďovať návyky návštevníkov na štatistické účely. Dočasné
__Analytics-Start Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Tento súbor cookie sme nastavili tak, aby sme dnes určili čas a frekvenciu synchronizácie údajov o návštevníkoch. Synchronizácia dát cookie znamená zladenie a zhromažďovanie údajov o návštevníkoch z viacerých webových stránok. Dočasné
_gat Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor cookie používa Google Analytics k zníženiu počtu žiadostí. 1 deň
lastVisited Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbory cookie uchovávajú dáta vašej poslednej návštevy. 5 rokov
_ga_[property_id] Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný na registráciu jedinečného identifikátora, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa Webovú stránku. 2 roky
ku1-vid First party cookie (host: Klarna) Súbor Cookie používaný na registráciu jedinečného identifikátora, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa Webovú stránku. Dočasné
ku3-vid First party cookie (host: Klarna) Súbor Cookie používaný na registráciu jedinečného identifikátora, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa Webovú stránku. Dočasné
ku1-sid First party cookie (host: Klarna) Súbor Cookie používaný na registráciu jedinečného identifikátora, ktorý sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa Webovú stránku. Dočasné
_AW_M_23118 Third party cookie (host : awin1.com) Cookie to determine if and when the visitor has purchased a product after clicking on an affiliate link on a publisher's website within the Awin network. 30 days
awc First party cookie (host: Samsonite / TUMI) Cookie to determine if and when the visitor has purchased a product after clicking on an affiliate link on a publisher's website within the Awin network. 30 days
uuid Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: cquotient.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na optimalizáciu relevantnosti reklamy prostredníctvom zhromažďovania údajov o návštevnosti z viacerých webových stránok. Dočasné

Cieľové a reklamné súbory Cookie alebo podobné technológie – Používajú sa predovšetkým na zobrazovanie reklám, ktoré sú relevantnejšie pre vaše osobné záujmy. Toto sa nazýva „zacielenie“. Znamená to súbory Cookie, pixely alebo doplnky, ktoré sú zvyčajne umiestňované podľa starostlivo vybraných reklamných sietí (napríklad bannerová reklama) na základe vášho správania pri prehliadaní na našej Webovej stránke. To môže viesť k tomu, že naše produkty a služby vám budú ponúkané pri návšteve iných webových stránok.

Name Typ Popis Retenční období
fr Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: facebook.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný stránkou Facebook, ktorý ponúka sériu (cielených) reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie reklám od inzerentov tretích strán v reálnom čase. 3 mesiace
AA003 Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: atdmt.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na zhromažďovanie informácií o správaní návštevníka na viacerých webových stránkach a ktorý sa používa na Webovej stránke za účelom optimalizácie relevantnosti reklám. 3 mesiace
MUIDB Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: bing.com zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na registráciu údajov o návštevníkoch z viacerých návštev a na viacerých webových stránkach umožňujúci merať efektívnosť reklám na webových stránkach. 1 rok
PREF Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.co.uk, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na registráciu jedinečného identifikátora, ktorý používa spoločnosť Google na uchovávanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa videá YouTube na rôznych webových stránkach. 8 mesiacov
MUID Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: bing.com zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Microsoft ako jedinečný identifikátor používateľa, ktorý umožňuje sledovanie používateľa pomocou synchronizácie identifikátora naprieč mnohými doménami spoločnosti Microsoft. 1 rok
IDE Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: doubleclick.net, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný službou Google DoubleClick na registráciu a hlásenie činnosti používateľa Webovej stránky po prezeraní alebo kliknutí na reklamu s cieľom posúdiť jej účinnosť a predkladať používateľovi cielenú reklamu. 1 rok
ATN Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: atdmt.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na cielenú reklamu založenú na behaviorálnom profilovaní a geografickej polohe. 2 roky
_pinterest_ct_rt Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: pinterest.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Pinterest ako značka konverzie. 1 rok
_gcl_au Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Enables the conversion linker functionality by Google 90 days
_fbp Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor Cookie používaný stránkou Facebook, ktorý ponúka sériu reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie reklám od inzerentov tretích strán v reálnom čase. 3 mesiace
SID Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Google na ukladanie identifikátora relácie pre návštevníkov. 2 roky
HSID Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na zhromažďovanie informácií o správaní návštevníka na viacerých webových stránkach a ktorý sa používa na Webovej stránke za účelom optimalizácie relevantnosti reklám. 2 roky
APISID Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na zhromažďovanie informácií o správaní návštevníka na viacerých webových stránkach a ktorý sa používa na Webovej stránke za účelom optimalizácie relevantnosti reklám. 2 roky
SAPISID Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na zhromažďovanie informácií o správaní návštevníka na viacerých webových stránkach a ktorý sa používa na Webovej stránke za účelom optimalizácie relevantnosti reklám. 2 roky
SSID Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na zhromažďovanie informácií o správaní návštevníka na viacerých webových stránkach a ktorý sa používa na Webovej stránke za účelom optimalizácie relevantnosti reklám. 2 roky
demographics Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na zhromažďovanie informácií o správaní návštevníka na viacerých webových stránkach a ktorý sa používa na Webovej stránke za účelom optimalizácie relevantnosti reklám. 2 roky
VISITOR_INFO1_LIVE Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Youtube na určenie video rozhrania používateľa. 1 rok
LOGIN_INFO Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný spoločnosťou Youtube na zhromažďovanie informácií o používateľovi pre videá vložené na webovej stránke. 2 roky
GPS Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný na cielenú reklamu založenú na geografickej polohe. 1 deň
YSC Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com (Youtube) zásady ochrany osobných údajov) Súbor Cookie používaný video službou spoločnosti YouTube na stránkach s vloženými videami zo servera YouTube. Dočasné
Ads/ga-audiences Pixel tretej strany (hostiteľ: google.com, zásady ochrany osobných údajov) Pixel používaný službou Google AdWords na opätovné zapojenie návštevníkov, u ktorých je pravdepodobná konverzia na zákazníkov, a to na základe on-line správania návštevníka na webových stránkach. Dočasné
tr Pixel tretej strany (hostiteľ: facebook.com, zásady ochrany osobných údajov) Pixel používaný stránkou Facebook, ktorý ponúka sériu (cielených) reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie reklám od inzerentov tretích strán v reálnom čase. Dočasné
amplitude_cookie_test Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Cookie slúži na určenie, či synchronizácia partnerských dát funguje a či je práve spustená. Táto funkcia odosiela informácie o cielených reklamách medzi reklamnými spoločnosťami tretích strán. Dočasné
amplitude_unsent_#GUID# Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor cookie sa používa v súvislosti s vyskakovacími dotazníky a správami používanými na tomto webe. Dlhodobé
amplitude_unsent_identify_#GUID# Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor cookie sa používa v súvislosti s vyskakovacími dotazníky a správami používanými na tomto webe. Dlhodobé
amplitude_id_c604142301d9fa47280440deacedf31dtumi.com Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor cookie sa používa na overenie užívateľa a analýzy. 10 rokov
amplitude_testtumi.com Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor cookie sa používa na overenie užívateľa a analýzy. 10 rokov
RES_TRACKINGID Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Cookies používame na sledovanie vášho záujmu a zobrazovanie najlepších ponúk a propagačných akcií podľa vašich potrieb, čím poskytujeme pri používaní našich webových stránok viac personalizovaný zážitok. 13 mesiace
RES_SESSIONID Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Cookies používame na sledovanie vášho záujmu a zobrazovanie najlepších ponúk a propagačných akcií podľa vašich potrieb, čím poskytujeme pri používaní našich webových stránok viac personalizovaný zážitok. 13 mesiace
ResonanceSegment Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Používame cookies na sledovanie a návrhy produktov. 2 mesiace
test_cookie Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: google.com, (DoubleClick) zásady ochrany osobných údajov) Súbor cookie sa používa ku kontrole súborov cookie v prehliadači používateľa. 1 deň
cdv Third party version of scarab.visitor (host: Emarsys) Súbor cookie sa používa na zobrazenie jedinečných odporúčania produktu. 1 rok
xp Third party version of scarab.profile (host: Emarsys) Súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o produkte, ktoré si užívateľ prezerá. 1 rok
aka_debug Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: .akamaized.net) Cookies sa používajú k analýze videí zobrazených na webových stránkach. Dočasné
pagead/1p-user-list/# Pixel tretej strany (hostiteľ: google.com, zásady ochrany osobných údajov) Pixel používaný spoločnosťou Google sleduje udalosti, ako sú konverzie alebo iné zmysluplné interakcie užívateľov. Dočasné
sc_timings Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Cookie slúži na určenie produktov, ktoré si návštevník prezeral, za účelom propagácie súvisiacich produktov. Dlhodobé
_zi.09de Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor cookie slúži na zhromažďovanie a analýzu informácií o tom, ako užívateľ web používa. 2 roky
_sp_ses.09de Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbor cookie slúži na zhromažďovanie a analýzu informácií o tom, ako užívateľ web používa. 1 deň
__pr.NaN Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Cookie slúži k integrácii funkcií PowerReviews. 2 roky
vuid Súbory cookie tretej strany (hostiteľ: vimeo.com, zásady ochrany osobných údajov) Súbor cookie používaný spoločnosťou Vimeo zhromažďuje analytické informácie o sledovaní videí vložených na náš web. 2 roky
Scarab.profile Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite eMarsys zásady ochrany osobných údajov) Súbor cookie sa používa na zobrazenie jedinečných odporúčania produktu. 1 rok
Scarab.visitor Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite eMarsys zásady ochrany osobných údajov) Súbor cookie sa používa na zobrazenie jedinečných odporúčania produktu. 1 rok
scarab.mayAdd Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite eMarsys zásady ochrany osobných údajov) Cookie slúži na uľahčenie webextend eMarsys. 1 rok
scarab.mayViewed Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite eMarsys zásady ochrany osobných údajov) Cookie slúži na identifikáciu správanie zákazníkov a pomáha ponúknuť prispôsobené prostredie pre e-maily a reklamy založené na minulom správanie a preferenciách. 1 rok
stickyAppointmentClosed Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Súbory cookie slúžia na sledovanie, či bolo vyskakovacie okno s formulárom zatvorené. Dočasné
_gcl_aw Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Enables the conversion linker functionality by Google 90 days
_gcl_dc Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Enables the conversion linker functionality by Google 90 days
_evga_* Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Cookie identifier for Interaction Studio (Evergage) personalization. 2 roky
_sfid_* Súbor Cookie prvej strany (hostiteľ: Samsonite / TUMI) Cookie identifier for Interaction Studio (Evergage) personalization. 2 roky

Okrem toho sa môže stať, že naša Webová stránka používa iné súbory Cookie a podobné technológie na uľahčenie nasledujúcich služieb:

C. Ako môžem spravovať moje preferencie súborov Cookie?

Odporúčame vám, aby ste povolili používanie súborov Cookie a podobných technológií, aby váš prehliadač fungoval správne a aby sa optimalizovalo používanie našej Webovej stránky. Ak vám však ich používanie nebude príjemné, môžete ich zrušiť a zabrániť tak vášmu prehliadaču, aby ich zaznamenával. Uvedomte si, že zablokovanie alebo odstránenie súborov Cookie môže mať za následok, že nebudete mať prístup k niektorým oblastiam našej Webovej stránky alebo nesprávne fungovanie niektorých funkcií.

Pri prvej návšteve našej Webovej stránky môžete odoslať vaše preferencie súborov Cookie tak, že kliknete na tlačidlo „viac informácií“, keď sa objaví banner súborov Cookie. Následne budete presmerovaný(-á) na obrazovku, na ktorej môžete podľa toho uviesť vaše preferencie. Ak budete neskôr chcieť zmeniť vaše preferencie, môžete to urobiť tu alebo v časti „Nastavenia súborov Cookie“ na domovskej stránke.

alebo v časti „Nastavenia súborov Cookie“ na domovskej stránke.

D. Zmeny týchto Zásad súborov Cookie

Naše Zásady súborov Cookie môžeme priebežne meniť, aby sme ich udržiavali aktualizované alebo dodržiavali zákonné, obchodné alebo technické požiadavky. Pozrite si legendu „POSLEDNÁ REVÍZIA“ zobrazenú v hornej časti tejto stránky, kde zistíte, kedy boli tieto Zásady naposledy aktualizované.

Akékoľvek zmeny v týchto Zásadách nadobúdajú účinnosť po sprístupnení aktualizovanej verzie na Webovej stránke alebo prostredníctvom nej.

E. Ako nás kontaktovať

Máte nejaké ďalšie otázky týkajúce sa používania súborov Cookie a podobných technológií na našej Webovej stránke? Neváhajte a kontaktujte nás e-mailom zaslaným na adresu privacy@aboutbags.com, alebo písomne na adrese uvedenej v našich Zásadách ochrany osobných údajov.