Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia: 05/03/2024

Chceme, aby ste sa zoznámili s tým, ako zhromažďujeme, používame a poskytujeme Osobné údaje (podľa definície nižšie). Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú naše postupy v súvislosti s Osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich webových stránok, z ktorých máte prístup k týmto Zásadám ochrany osobných údajov „Webové stránky“), prostredníctvom softvérových aplikácií poskytnutých nami na použitie alebo prostredníctvom počítačov a mobilných zariadení („Aplikácie“), prostredníctvom našich stránok a aplikácií sociálnych médiách, prostredníctvom e-mailových správ vo formáte HTML, ktoré vám odosielame a ktoré obsahujú odkaz na tieto Zásady ochrany osobných údajov, ako aj prostredníctvom vašich offline interakcií s nami, kde sú oznámenia zo zákona povinné (Webové stránky, aplikácie, Stránky sociálnych médií a offline interakcie ďalej spoločne iba „Služby“).

OSOBNÉ ÚDAJE

„Osobné údaje“ sú informácie, ktoré vás identifikujú ako fyzickú osobu alebo sa vzťahujú na identifikovateľnú fyzickú osobu, ako napr.:

 • Meno
 • Pohlavie
 • Narodeniny
 • Poštová adresa (vrátane fakturačnej a dodacej adresy)
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Adresa IP
 • Číslo kreditnej či debetnej karty
 • Profilový obrázok
 • ID účtu na sociálnych médiách
 • Cestovné údaje vrátane informácií o leteckej ceste
 • ID účtu na sociálnych médiách
 • Cestovné údaje vrátane informácií o leteckej ceste
 • Externé ID: Toto je jedinečné identifikačné číslo alebo kód pridelený zákazníkovi externým systémom. Pomáha spoločnostiam sledovať zákazníkov naprieč rôznymi platformami a systémami.
 • ID kliknutia: ID kliknutia je jedinečný identifikátor priradený konkrétnemu kliknutiu na reklamu alebo odkaz. Pomáha firmám sledovať, ktoré reklamy alebo odkazy generujú záujem zákazníkov alebo návštevnosť.
 • ID prehliadača: ID prehliadača je jedinečný identifikátor spojený s konkrétnym webovým prehliadačom. Pomáha spoločnostiam pochopiť, ktoré prehliadače ich zákazníci používajú na prístup k ich službám, čo môže byť dôležité pre optimalizáciu kompatibility webových stránok a užívateľské skúsenosti.
 • Subscription ID: ID Subscription je jedinečný identifikátor priradený k odberu služby zákazníka. Pomáha spoločnostiam spravovať a sledovať odbery jednotlivých zákazníkov, čo uľahčuje riešenie problémov súvisiacich s odbermi a poskytuje personalizované služby.
 • Lead ID: Lead ID je jedinečný identifikátor priradený potenciálnemu zákazníkovi alebo predajné príležitosti. Pomáha spoločnostiam sledovať potenciálnych zákazníkov a ich interakcie so spoločnosťou, čo uľahčuje sledovanie a premenu potenciálnych zákazníkov na skutočných zákazníkov.
 • Client User Agent: Client User Agent označuje softvérovú aplikáciu alebo zariadenie, ktoré pristupuje k službe alebo webovej lokalite. Poskytuje informácie o type a verzii používaného softvéru alebo zariadenia. To pomáha spoločnostiam zabezpečiť, aby ich služby boli kompatibilné s rôznym softvérom a zariadeniami, čo im umožňuje optimalizovať používateľskú skúsenosť pre rôzne platformy.

Zhromažďovanie Osobných údajov

My a naši poskytovatelia služieb zhromažďujeme Osobné údaje rôznymi spôsobmi, vrátane:

 • Prostredníctvom služieb.
 • Osobné údaje zhromažďujeme prostredníctvom Služieb, napríklad keď sa zaregistrujete pre odber letáku alebo pre nákup.
 • Offline interakcií.
 • V rámci našich Služieb zhromažďujeme Osobné údaje od vás prostredníctvom offline interakcií, napríklad pokiaľ navštívite naše predajne, zúčastníte sa niektorých z našich prezentácií na veľtrhoch, odošlete objednávku cez telefón či kontaktujete náš zákaznícky servis.
 • Z iných zdrojov.
 • Vaše Osobné údaje z ďalších zdrojov, napríklad od našich prepojených osôb, verejných databáz, partnerov spoločného marketingu, platforiem sociálnych médií (vrátane od osôb, s ktorými ste priatelia či ste s nimi inak spojenými) či od iných tretích osôb. Navyše, pokiaľ sa rozhodnete spojiť váš účet na sociálnych médiách s vaším účtom na Webových stránkach, niektoré osobné údaje z vášho účtu na sociálnych médiách s nami môžu byť zdieľané a môžu zahŕňať osobné údaje, ktoré sú súčasťou vášho profilu či profilu vašich priateľov.

Vaše Osobné údaje zhromažďujeme, aby sme vám mohli poskytovať Služby. Pokiaľ neposkytnete požadované informácie, môže sa stať, že nebude možné poskytovať Služby. Pokiaľ nám či naším poskytovateľom služieb v súvislosti so Službami poskytnete akékoľvek Osobné údaje týkajúce sa iných ľudí, vyhlasujete, že máte oprávnenie tak konať a umožníte nám tieto informácie používať informácie v súlade s týmito Zásadami o ochrane osobných údajov.

CITLIVÉ INFORMÁCIE

Nezhromažďujeme a nežiadame vás, aby ste nám zasielali či poskytovali akékoľvek citlivé Osobné údaje (napríklad osobné údaje týkajúce sa rasového či etnického pôvodu, politických názorov, náboženského či filozofického názoru, členstva v odboroch, genetické údaje, biometrické či genetické charakteristiky, trestné záznamy, údaje týkajúce za zdravia alebo dáta týkajúce sa sexuálneho života či sexuálnej orientácie osoby alebo rodné číslo) na Službách či ich prostredníctvom, alebo inak.

Používanie Osobných údajov

My a naši poskytovatelia služieb používame Osobné údaje pre zákonné obchodné účely, vrátane:

 • Poskytovanie funkcie Služieb a splnenie vašich požiadaviek.

 • Aby sme vám mohli poskytovať funkcie Služieb, ako je zabezpečenie prístupu k vášmu registrovanému účtu a poskytovanie súvisiacich zákazníckych služieb.

 • Na reagovanie na vaše požiadavky a splnenie vašich požiadaviek, pokiaľ nás kontaktujete prostredníctvom jedného z našich online kontaktných formulárov či inak, napríklad keď nám zašlete otázky, návrhy, sťažnosti či reklamácie, alebo pokiaľ nás požiadate o cenovú ponuku na Služby alebo o iné informácie.

 • Na dokončenie vašich transakcií a poskytovanie súvisiacich zákazníckych služieb.

 • Na odosielanie administratívnych informácií pre vás, ako sú zmeny našich podmienok, lehôt a zásad.

 • Aby sme vám mohli umožniť odosielať správy iným osobám, pokiaľ sa pre to rozhodnete. Tieto činnosti budeme vykonávať pre správu nášho zmluvného vzťahu s vami a/alebo na dodržiavanie zákonných povinností.

 • Zasielanie letáku a/alebo iných marketingových materiálov a uľahčenie sociálneho zdieľania.

 • K zasielanie marketingovej komunikácie - napríklad e-mailom, textovou správou, telefónom, chatom - s informáciami o našich službách, nových produktoch a ďalších novinkách ktoré sa týkajú našej spoločnosti

 • Na uľahčenie funkcie zdieľania na sociálnych médiách, ktoré sa rozhodnete používať.
  Tieto činnosti budeme vykonávať s vaším súhlasom či v prípade zákonného nároku

 • Analýza Osobných údajov pre obchodné výkazy a poskytovanie prispôsobených služieb.

 • Pre analýzu či predvídanie preferencií našich používateľov pre vypracovanie súhrnných správ o trendoch používania nášho digitálneho obsahu, aby sme mohli naše Služby vylepšova

 • Aby sme vám lepšie porozumeli, aby sme mohli prispôsobiť naše interakcie s vami a aby sme vám poskytovali informácie a/alebo ponuky na mieru podľa vašich záujmov.

 • Na lepšie pochopenie vašich preferencií, aby sme mohli poskytovať obsah prostredníctvom našich Služieb, o ktorých si myslíme, že pre vás budú relevantné alebo zaujímavé.
  Prispôsobené služby vám poskytujeme buď s vaším súhlasom či v prípade nášho zákonného nároku.

 • Umožnenie vašej účasti na stávkach, súťažiach a ďalším propagačných akciách.

 • Aby sme vám umožnili účastniť sa na stávkach, súťažiach a podobných propagačných akciách a pre správu týchto činností. Na niektoré z týchto činností sa uplatnia dodatočné zásady, ktoré obsahujú dodatočné informácie o tom, ako používame a poskytujeme vaše Osobné údaje.
  Tieto informácie budeme používať na správu nášho zmluvného vzťahu s vami.

 • Agregácia a/alebo anonymizácia Osobných údajov.

 • Osobné údaje agregujeme tak, aby sa ďalej nepovažovali za Osobné údaje. Negenerujeme žiadne ďalšie údaje pre naše použitie, ktoré používame a poskytujeme pre akékoľvek účely.

 • Plnenie našich obchodných účelov.

 • Pre analýzu dát, napríklad na zlepšenie účinnosti našich Služieb.

 • Pre audity na overenie, či naše vnútorné procesy financujú podľa predpokladu a či sú v súlade so zákonnými, regulačnými či zmluvnými požiadavkami.

 • Pre účely monitorovania podvodov a zabezpečenia, napríklad pre zistenie a zabránenie kyber útokov alebo pokusov o krádež identity.

 • Pre vývoj nových produktov a služieb.

 • Na rozšírenie, zlepšenie alebo úpravu našich aktuálnych produktov a služieb.

 • Pre identifikáciu trendov používania, napríklad pochopenie, ktoré časti našich Služieb sú pre našich používateľov najzaujímavejšie.

 • Pre stanovenie účinnosti našich propagačných kampaní, aby sme mohli prispôsobiť naše kampane podľa potrieb a záujmov našich používateľov

 • Pre prevádzku a rozšírenie našich obchodných činností, napríklad pochopenie, ktoré časti našich Služieb sú najviac zaujímavé pre našich používateľov, aby sme mohli našu energiu zamerať na splnenie záujmov našich používateľov.
  Tieto činnosti realizujeme pre správu nášho zmluvného vzťahu s vami, na dodržanie zákonných povinností a/alebo pokiaľ máme zákonný záujem.

Poskytovanie Osobných údajov

Osobné údaje poskytujeme:

 • Našim spojeným osobám pre účely uvedené v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.
 • Zoznam a miesta našich spojených osôb nájdete na adrese www.aboutbags.com. Pojem Spojené osoby používaný v tomto dokumente znamenajú subjekty ovládané, pod spoločnou kontrolou či ktorá nás ovládajú.
 • Naším nezvislým poskytovateľom služieb, na uľahčenie služieb, ktorá nám poskytujú.
 • K tým môžu patriť poskytovatelia služieb ako je hosťovanie webových stránok, analýza dát, spracovanie platieb, plnenie objednávok, poskytovanie informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, zákaznícky servis, doručovanie e-mailov, audity a iné služby.
 • Tretím osobám, aby vám mohli posielať marketingové informácie podľa vašej voľby.
 • Nezávislým zadávateľom stávok, súťaží a podobnými propagačnými akciami.
 • Používaním týchto Služieb sa môžete rozhodnúť poskytnúť Osobné údaje.
 • Na nástenkách, v chatoch, profilových stránkach, blogoch či iných službách, na ktoré môžete zverejňovať informácie a obsah (vrátane napríklad našich Stránok sociálnych médií). Upozorňujeme, že všetky informácie, ktoré zverejníte alebo poskytnete prostredníctvom týchto služieb, sa stanú verejnými a môžu byť dostupné ostatným používateľom a širokej verejnosti
 • Prostredníctvom vašej činnosti sociálneho zdieľania. Pokiaľ sa pripájate k vášmu účtu Služieb s pomocou vášho účtu sociálnych médií, budete zdieľať informácie s vašimi priateľmi spojenými s vaším účtom na sociálnych médiách s ostatnými používateľmi a s poskytovateľmi vášho účtu na sociálnych médiách. Pritom nám dávate právo uľahčiť toto zdieľanie informácií a vy chápete, že na používanie zdieľaných informácií sa uplatnia zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa sociálnych médií.

Iné použitia a poskytnutia

Vaše Osobné údaje rovnako používame a poskytujeme podľa potreby či ako to bude vhodné, najmä pokiaľ máme zákonnú povinnosť alebo zákonný záujem.

 • Na dodržanie platného práva.
 • To zahŕňa zákony mimo krajinu vášho bydliska.
 • V reakcii na žiadosti od verejných a vládnych orgánov.
 • To zahŕňa orgány mimo krajinu vášho bydliska.
 • V rámci spolupráce s vymáhaním zákona.
 • Napríklad pokiaľ reagujeme na žiadosti a nariadenia v rámci vymáhania zákona.
 • Z iných zákonných dôvodov.
 • Pre uplatnenie našich všeobecných podmienok a
 • Na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo našich spojených osôb, vás alebo iných.
 • V súvislosti s predajom či obchodnou transakciou.
 • Máme zákonný záujem na poskytovaní alebo prenášaní vašich Osobných údajov tretím osobám v prípade akejkoľvek reorganizácie, fúzie, predaja, spoločného podniku, postúpenia, prevodu či inej dispozície s všetkými našimi podnikmi, aktívami či zásobami alebo ich časťou (vrátane v rámci akéhokoľvek konkurzného či podobného konania). Tieto tretie osoby môžu zahŕňať napríklad kupujúci subjekt a jeho poradcov.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

„Ostatné informácie“ sú všetky informácie, ktoré neposkytujú vašu konkrétnu identitu alebo sa priamo netýkajú identifikovateľnej fyzickej osoby, ako napr.:

 • Informácie o prehliadači a zariadení
 • Dáta o využívaní Aplikácie
 • Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies, pixelových značiek a ďalších technológií, ktoré neposkytujú vašu konkrétnu identitu
 • Demographic information and other information provided by you that does not reveal your specific identity
 • Demografické informácie a ostatné informácie, ktoré poskytujete, ktoré neposkytujú vašu konkrétnu identitu
 • Informácie, ktoré boli agregované spôsobom, takže ďalej neposkytujú vašu konkrétnu identitu
  Pokiaľ máme povinnosť zaobchádzať s Ostatnými informáciami ako s osobnými údajmi v súlade s platným právom (napr. v súlade s GDPR), potom ich používame a poskytujeme pre účely, pre ktoré používame a poskytujeme Osobné údaje podľa ustanovení týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Zhromažďovanie Ostatných informácií

My a naši poskytovatelia služieb zhromažďujeme Ostatné informácie rôznymi spôsobmi, vrátane:

 • Prostredníctvom vášho prehliadača či zariadenia
 • Niektoré informácie zhromažďujeme prostredníctvom väčšiny prehliadačov alebo automaticky prostredníctvom vášho zariadenia, ako je adresa Media Access Control (MAC), typ počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, názov a verzia operačného systému, výrobca a model zariadenia, jazyk, typ a verzia internetového prehliadača a názov a verzia Služby (ako napr. Aplikácie), ktorú používate. Tieto informácie používame na zabezpečenie riadneho fungovania Služieb.
 • Pokiaľ ste si prevzali aplikáciu a používate ju, my a naši poskytovatelia budeme sledovať a zhromažďovať údaje o využití Aplikácie, ako sú dátum a čas, kedy sa Aplikácia vo vašom zariadení pripojí na naše servery, ako aj o tom, aké informácie a súbory boli prevzaté do Aplikácie podľa čísla vášho zariadenia.
 • Používanie súborov cookies.
 • Súbory cookies sú kúsky informácií, ktoré sa ukladajú priamo do počítača, ktorý používate. Súbory cookies nám umožňujú zhromažďovať informácie ako sú typ prehliadača, čas strávený v Službe, navštívené stránky, jazykové predvoľby a ďalšie anonymné údaje o prevádzke. My a naši poskytovatelia služieb využívame tieto informácie pre potreby zabezpečenia, na efektívnejšie zobrazenie informácií a prispôsobenie vašich skúseností. Zhromažďujeme aj štatistické informácie využívaní Služieb, aby sme mohli priebežne vylepšovať ich dizajn a funkčnosť, aby sme pochopili spôsob ich používania a aby nám pomohli vyriešiť otázky s nimi súvisiace. Súbory cookies nám ďalej umožňujú vybrať, ktoré z našich reklám či ponúk pre vás budú pravdepodobne najzaujímavejšie a ktoré zobrazíme v priebehu vášho používania Služieb. Súbory cookies a ďalšie technológie rovnako využívame na sledovanie reakcií na našu reklamu. V tomto okamihu nezohľadňujeme na signály zákazu sledovania prehliadača.
 • Pokiaľ si neprajete, aby sa s použitím súborov cookies zhromažďovali informácie, väčšina prehliadačov umožňuje automaticky súbory cookies odmietať alebo nastaviť voľbu odmietnutia či prijatia konkrétneho súboru cookies na konkrétnej webovej stránke. Môžete tiež požiadať o odvolanie sa na naše pravidlá cookie a na cookie policy a http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Pokiaľ však s použitím súborov cookies nebudete súhlasiť, môžete pri používaní Služieb naraziť na niektoré nepríjemnosti. Rovnako sa vám nemusí zobrazoť reklama či ponuky, ktoré sú relevantné pre vaše záujmy a potreby.
 • Používanie pixelových značiek a ďalších podobných technológií.
 • Pixelové značky (známe aj ako webové majáčiky alebo čisté GIFy) sa môžu používat okrem iného na sledovanie krokov používateľov Služieb (vrátane adresátov e-mailov), meranie úspechu našich marketingových kampaní a vypracovanie štatistiky o využití Služieb a rýchlosti odozvy.
 • Analýza.
 • Využívame službu Google Analytics, ktorá používa súbory cookies a podobné technológie na zhromažďovanie a analýzu informácií a používaní Služieb a hlásenie činností a trendov. Táto služba môže zhromažďovať aj informácie o využití ďalších webových stránok, aplikácií a online zdrojov. Podrobnosti o postupoch spoločnosti Google môžete zistiť na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/, a môžete ich vylúčiť, pokiaľ si prevezmete dodatok pre odmietnutie Google Analytics, ktorý je dostupný na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Používanie technológie Adobe Flash (vrátanie Flashových miestnych zdieľaných objektov („Flash LSO“)) a ďalších podobných technológií.
 • Flash LSO a ďalšie technológie využívame okrem iného na zhromažďovanie a ukladanie informácií o vašom využívaní Služieb. Pokiaľ si neprajete ukladanie Flash LSO do vášho počítača, môžete upraviť nastavenie vášho Flash prehrávača tak, aby blokoval ukladanie Flash LSO, a to s pomocou nástrojov, ktoré sú k dispozícii na Panele nastavenia úložiska webových stránok. Rovnako môžete prejsť na Panel nastavenia globálneho úložiska postupovať podľa pokynov (ktoré môžu vysvetľovať napríklad postup vymazania aktuálne uložených Flash LSO (ktoré a na stránke Makromédií označujú za „informácie“), ako zabrániť umiestneniu Flash LSO do vášho počítača bez otázok, ako aj (v prípade Flash Player 8 a novších) ako zablokovať Flash LSO, ktoré nie sú dodávané operátorom stránky, na ktorej sa momentálne nachádzate). Upozorňujeme, že nastavenie Flash Player na obmedzenie prijímania Flash LSO môže obmedziť alebo zabrániť funkčnosti niektorých flash aplikácií.
 • Fyzické umiestnenie.
 • Môžeme zhromažďovať informácie o fyzickom umiestnení vášho zariadenia napríklad s pomocou satelitu, vysielača mobilného signálu či signálov WiFi. Informácie o fyzickom umiestnení vášho zariadenia môžeme využívať na poskytovanie prispôsobených služieb a obsahu podľa miesta. Niekedy môžeme rovnako zdieľať informáciu o fyzickom umiestnení vášho zariadenia v spojení s informáciami o reklame, ktoré ste si prezerali a ďalšími informáciami, ktoré zhromažďujeme, s našimi marketingovými partnermi, aby sme im umožnili poskytovať vám prispôsobenejší obsah a posúdiť účinnosť reklamných kampaní. V niektorých prípadoch môžete maž možnosť povoliť alebo odmietnuť také použitia a/alebo zdieľanie informácie o umiestnení zariadenia, pokiaľ to však urobíte, my a/alebo naši marketingoví partneri vám možno nebudeme môcť poskytovať príslušné prispôsobené služby a obsah.

Použitie a Zverejnenie v súvislosti s Meta a TikTok

Používame služby Meta Platforms Ireland Ltd („Meta“) a TikTok Technology Limited (Írsko) a TikTok Information Technologies UK Limited (Spojené kráľovstvo) na implementáciu služieb, ako je Meta a TikTok Conversions API, sociálny plugin Facebooku a TikTok a Facebook a TikTok Pixel. Prostredníctvom týchto služieb zdieľame informácie s Meta a TikTok, aby sme získali cenný prehľad o vašom používaní webu a vašom záujme o naše produkty a aby sme vám napríklad mohli poskytovať reklamy, ktoré sú relevantnejšie pre vaše záujmy, vytvárať analýzy a štatistiky a zlepšiť naše webové stránky. Osobné údaje zdieľané s Meta a TikTok budú spracovávané iba na základe vášho súhlasu.

Pri zhromažďovaní a spracovaní vašich osobných údajov na účely uvedené vyššie jednáme so spoločnosťou Meta a TikTok ako spoločný správca údajov v súlade s článkom 26 GDPR. To sa deje prostredníctvom Facebook a TikTok Pixel. So spoločnosťou Meta a TikTok sme uzavreli nevyhnutné zmluvy na ochranu vašich osobných údajov v súlade s GDPR. Okrem toho môže Meta alebo TikTok používať vaše dáta ako nezávislý správca dát na vývoj a zabezpečenie produktov Meta alebo TikTok. Ďalšie informácie o operáciách spracovania údajov spoločnosti Meta a TikTok a vašich právach ako subjektu údajov v spoločnosti Meta a TikTok nájdete v jej zásadách ochrany osobných údajov na adrese https://sk-sk.facebook.com/about/privacy a https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/sk.

Vezmite prosím na vedomie, že vaše údaje môžu byť prepojené s vašim účtom na Facebooku alebo TikTok, napríklad ak navštívite web pomocou prihlásenia k Facebooku alebo TikTok alebo sociálneho pluginu.

Použitia a poskytnutia Ostatných informácií

Ostatné informácie môžeme používať alebo poskytovať pre ľubovolné účely, s výnimkou prípadov, kedy musíme postupovať odlišne v dôsledku zákona. V niektorých prípadoch spájame Ostatné informácie s Osobnými informáciami. Pokiaľ tak postupujeme, so spojenými informáciami pracujeme počas spojenia ako s osobnými údajmi.

SLUŽBY TRETÍCH OSÔB

Tieto Zásady ochrany osobných údajov neriešia a nenesieme zodpovednosť za ochranu osobných údajov, informácií a iné postupy tretích osôb, vrátane tretích osôb, ktoré prevádzkujú akékoľvek webové stránky či služby, na ktoré Služby odkazujú. Uvedenie odkazu v Službách neznamená podporu odkazovanej stránky či služby z našej strany či zo strany našich spojených osôb.

Bez toho, aby bolo dotknuté to, čo je uvedené vyššie, pokiaľ ide o používanie a zverejnenie v súvislosti s facebookom, nie sme zodpovední za zhromažďovanie, používanie, poskytovanie informácií alebo bezpečnostné zásady alebo postupy ostatných organizácií, ako sú Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM či vývojári ďalších aplikácií, poskytovatelia aplikácií, poskytovatelia operačných systémov, poskytovatelia bezdrôtových služieb alebo výrobca zariadenia, vrátane s ohľadom na Osobné informácie, ktoré poskytnete ostatným organizáciám prostredníctvom Aplikácie našich Stránok sociálnych médiách alebo spojením s nimi.

REKLAMY TRETÍCH OSÔB

Využívame nezávislé reklamné agentúry na poskytovanie reklám s ohľadom na tovar a služby, ktoré pre vás môžu byť zaujímavé, keď vstupujete do Služieb alebo na webové stránky či iné online služby alebo pokiaľ ich používate.

Reklamy môžete dostávať na základe informácií, ktoré súvisia s vaším prístupom a používaním Služieb a ďalších webových stránok či online služieb na akomkoľvek zariadení, ako aj informácií prijatých od tretích osôb. Tieto spoločnosti umiestňujú či rozpoznávajú vo vašom prehliadači jedinečné súbory cookies (vrátane prostredníctvom využitia pixelových značiek). Tieto technológie rovnako využívajú spoločne s informáciami, ktoré zhromažďujú o vašom online využití, aby vás rozpoznali prostredníctvom používaného zariadenia ako je mobilný telefón či notebook. Pokiaľ chcete podrobnejšie informácie o tomto postupe a pokiaľ sa chcete dozvedieť o tom, ako voľbu zrušiť v prehliadači na stolnom počítači alebo mobilnom zariadení na konkrétnom zariadení, ktoré využívate pre prístup k týmto Zásadám ochrany osobných údajov, navštívte prosím http://optout.aboutads.info/#/ a http://optout.networkadvertising.org/#/. Na zrušenie voľby v mobilných aplikáciách si môžete prevziať aplikáciu AppChoices na adrese http://www.aboutads.info/appchoices

ZABEZPEČENIE

Na ochranu Osobných údajov v rámci organizácie sa snažíme používať rozumné organizačné, technické a administratívne opatrenia. Žiadny prenos dát alebo úložný systém bohužiaľ nezabezpečujú 100% zabezpečenie. Pokiaľ máte dôvod sa domnievať, že vaša interakcia s nami už nie je bezpečná, okamžite nás informujte v súlade s pokynmi v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie.

VOĽBY A PRÍSTUP

Voľby s ohľadom na vaše používanie a poskytovanie vašich Osobných údajov

ohľadom na používanie a poskytovanie vašich Osobných údajov pre marketingové účely vám ponúkame rôzne možnosti. Môžete zrušiť súhlas s:

 • Doručovaním elektronických oznámení od nás: Pokiaľ si naďalej neprajete dostávať marketingové e-maily od nás, môžete zrušiť voľbu použitím odkazu na zrušenie odberu v ktoromkoľvek marketingovom oznámení alebo tým, že nás kontaktujete prostredníctvom www.aboutbags.com.
 • Naše zdieľanie vašich Osobných údajov so spojenými osobami pre ich potreby priameho marketingu: Pokiaľ si neprajete, aby sme naďalej zdieľali vaše Osobné údaje s našimi spojenými osobami pre ich potreby priameho marketingu, môžete voľbu zdieľania zrušiť tak, že nás kontaktujete prostredníctvom www.aboutbags.com.
 • Naše zdieľanie vašich Osobných údajov s nezávislými osobami pre ich potreby priameho marketingu: Pokiaľ si neprajete, aby sme naďalej zdieľali vaše Osobné údaje s nezávislými osobami pre ich potreby priameho marketingu, môžete voľbu zdieľania zrušiť tak, že nás kontaktujete prostredníctvom www.aboutbags.com.

Vašu požiadavku sa pokúsime splniť čo najskôr to bude rozumne možné. Upozorňujeme, že pokiaľ sa rozhodnete zrušiť doručovanie marketingových e-mailov od nás, môžeme vám ďalej zasielať dôležité administratívne správy, doručovanie ktorých nemôžete zrušiť.

Ako môžete pristupovať k vašim Osobným údajom, meniť ich či vymazávať

Pokiaľ chcete skontrolovať, upraviť, aktualizovať, potlačiť, obmedziť alebo odstrániť Osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, alebo pokiaľ si prajete požiadať o doručenie elektronickej kópie vašich Osobných údajov pre účely ich poskytnutia inej spoločnosti (v rozsahu, v akom právo prenosu týchto dát upravené platnými právnymi predpismi) nás môžete kontaktovať prostredníctvom www.aboutbags.com či zaslaním písomnej žiadosti na adresu uvedenú v časti „Ako nás kontaktovať“ nižšie. Na vašu žiadosť zareagujeme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vo vašej žiadosti prosím jasne uveďte, ktoré osobné údaje si prajete zmeniť, či si prajete vaše Osobné údaje z našej databázy vylúčiť alebo nás inak informujte o obmedzeniach, ktoré chcete uplatniť na naše používanie vašich Osobných údajov. Na vašu ochranu uplatníme žiadosti týkajúce sa Osobných údajov súvisiacich s konkrétnou e-mailovou adresou, ktorú použijete na odoslanie vašej žiadosti a pred splnením vašej požiadavky budeme potrebovať overiť vašu identitu. Vašu požiadavku sa pokúsime splniť čo najskôr to bude rozumne možné.

Upozorňujeme, že niektoré informácie budeme musieť zachovať pre účely vedenia záznamov a/alebo dokončenie prípadných transakcií, ktoré zahájite pred požiadavkou na zmenu či odstránenie (napr. pokiaľ nakúpite alebo sa zúčastníte propagačnej akcie, nebudete môcť Osobné údaje zmeniť alebo odstrániť, dokiaľ sa taký nákup nedokončí či dokiaľ neskončí príslušná propagačná akcia). Môžu existovať aj zvyškové informácie, ktoré zostanú v našich databázach a iných záznamoch, ktoré sa neodstránia.

DOBA UCHOVÁVANIA

Osobné údaje uchovávame podľa potreby či podľa možností s ohľadom na účely, pre ktoré boli získané, ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi.

Kritériá uplatňované na stanovenie našej doby uchovávania zahŕňajú:

 • trvanie nášho vzájomného vzťahu a poskytovania Služieb pre vás (napríklad dokiaľ u nás máte účet či dokiaľ využívate Služby);
 • prípadnú existenciu zákonných povinností, ktoré sa na nás uplatnia (napríklad niektoré právne predpisy od nás vyžadujú, aby sme uchovávali záznamy o vašej transakcii po určitú dobu, než ich odstránime); alebo
 • prípadnú rozumnú potrebu uchovávania s ohľadom na právne postavenie (ako napríklad s ohľadom na lehoty platnosti, spory alebo regulačné vyšetrovania).

VYUŽÍVANIE SLUŽIEB NEPLNOLETÝMI

Služby nie sú určené na fyzické osoby mladšie ako šestnásť (16) rokov a vedomo nezhromažďujeme Osobné údaje od fyzických osôb mladších ako 16 rokov s výnimkou krajín, kde sa uplatní nižšia veková hranica.

JURISDIKCIA A PRENOS CEZ HRANICE

Vaše osobné údaje sa môžu ukladať a spracovávať v akejkoľvek krajine, kde máme prevádzky či kde využívame poskytovateľov služieb a používaním Služieb chápete, že vaše informácie budú prenesené do krajín mimo vašu krajinu bydliska, vrátane Spojených štátov amerických, ktoré môžu uplatňovať zásady ochrany osobných údajov odlišné od vašej krajiny. Za určitých okolností môžu mať súdy, orgány činné v trestnom konaní, regulační orgány alebo bezpečnostné orgány v týchto krajinách právo na prístup k vašim Osobným údajom.

Pokiaľ sídlite v Európskom hospodárskom priestore (ktorý zahŕňa členské krajiny EU, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, ďalej spoločne „EHP“): Niektoré krajiny mimo EHP Európska komisia uznáva ako krajiny, ktoré zabezpečujú primeranú mieru ochrany dát podľa štandardov EHP (úplný zoznam týchto krajín je dostupný na adrese: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pre prenosy z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, sme zaviedli primerané oparenia, ako napríklad štandardné zmluvné ustanovenia prijaté Európskou komisiou na ochranu vašich Osobných údajov.

PLATOBNÉ SLUŽBY TRETÍCH OSÔB

Na spracovanie platieb prostredníctvom Služieb využívame nezávislé platobné služby. Pokiaľ si prajete realizovať platbu prostredníctvom Služieb, vaše Osobné údaje budú zhromažďované takými tretími osobami a nie nami a namiesto týchto Zásad ochrany osobných údajov sa na ne budú vzťahovať zásady ochrany osobných údajov tretích osôb. Nad zhromažďovaním, používaním a poskytovaním Vašich osobných údajov tretími osobami nemáme žiadnu kontrolu ani za ne nenesieme zodpovednosť.

AKTUALIZÁCIE TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poznámka „Posledná aktualizácia“ v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov uvádza dátum poslednej aktualizácie týchto Zásad. Prípadné zmeny nadobudnú platnosti zverejnením upravených Zásad ochrany osobných údajov v Službách. Vaše používanie služieb po týchto zmenách znamená váš súhlas s upravenými Zásadami ochrany osobných údajov.

AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

V případě činností souvisejících s elektronickým obchodem, Aboutbags NV, Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgie je společnost, která je zodpovědná za shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany vášho súkromia sa obráťte na privacy@aboutbags.com. S ohľadom na to, že e-mailová komunikácia nie je vždy bezpečná, neuvádzajte prosím čísla kreditných kariet a iné citlivé údaje do e-mailov, ktoré nám odosielate.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE PRE FYZICKÉ OSOBY Z EHP

Pokiaľ sídlite v EHP, môžete rovnako: