Zmluvné podmienky

Vitajte

S radosťou vás vítame na webovej lokalite spoločnosti American Tourister (ďalej len „lokalita“), oficiálnom online obchode pre značku American Tourister. Žiadame vás, aby ste si našli čas a starostlivo prečítali tieto zmluvné podmienky. Ak sa v tu neuvádza inak, vzťah medzi spoločnosťou American Tourister a jej používateľmi sa riadi výlučne týmito zmluvnými podmienkami, ktoré sa považujú za prečítané a prijaté používateľom. Ak nesúhlasíte so všetkými týmito zmluvnými podmienkami, nepoužívajte lokalitu.

Príležitostne môžete pri použití určitých služieb alebo nákupe výrobkov na lokalite dostať dodatočné pokyny, pravidlá a zásady, ktoré sa tieto služby alebo výrobky vzťahujú, pričom sú týmto krokom všetky začlenené odkazom a budú sa uplatňovať na používanie lokality.

Príležitostne môžete pri použití určitých služieb alebo nákupe výrobkov na lokalite dostať dodatočné pokyny, pravidlá a zásady, ktoré sa tieto služby alebo výrobky vzťahujú, pričom sú týmto krokom všetky začlenené odkazom a budú sa uplatňovať na používanie lokality.

Spoločnosť American Tourister môže príležitostne meniť tieto zmluvné podmienky zverejnením takýchto zmien na lokalite. Vaše používanie po zverejnení takejto zmeny bude považované za prijatie zmenených podmienok.

Význam definícií používaných v týchto zmluvných podmienkach nájdete v časti 20.

 1. Identifikácia

Aboutbags NV je prodejcem produktů uvedených na této stránce. Aboutbags NV má sídlo v Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgicko, číslo registrace společnosti Oudenaarde 0681.881789.

Ďalšie kontaktné údaje spoločnosti Aboutbags NV sú nasledovné:

• Tel: +421 233 329 183
• Fax: +32 51 696 837
• E-mail: customer.care.sk@americantourister.com
• Nayan komunikuje jménem Aboutbags NV.

 1. Miera presnosti obsahu

Spoločnosť American Tourister vynakladá všetko úsilie, aby boli informácie na tejto lokalite vždy aktuálne. Nemôžeme vám však zaručiť, že sa na lokalite nevyskytnú žiadne chyby. Informácie a ďalší materiál zverejnený na lokalite môže obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Hmotnosť, rozmery a objem výrobkov sú len približné. Vynakladáme primerané úsilie na zaistenie toho, že sú informácie o výrobkoch presné a že sú zobrazené čo najpresnejšie možné farby výrobkov. Nemôžeme vám však zaručiť, že displej obrazovky správne zobrazí farbu výrobku pri jeho doručení. Informácie na lokalite sú pravidelne obmieňané bez predošlého upozornenia. Spoločnosť American Tourister si vyhradzuje právo na zmenu lokality, a to kedykoľvek a na základe vlastného uváženia. Spoločnosť American Tourister nezaručuje, že budú všetky funkcie na lokalite alebo akékoľvek materiály alebo obsah na nej neprerušené a bez chýb, že budú chyby opravené alebo že lokalita alebo server, ktorý ju sprístupňuje, neobsahujú vírusy ani iné škodlivé prvky. Spoločnosť American Tourister nenesie žiadnu zodpovednosť za používanie lokality okrem iného vrátane jej obsahu a chýb v nej obsiahnutých.
Obmedzenia príručnej batožiny: zatiaľ čo vynakladáme primerané úsilie na zaistenie toho, že výrobky označené ako príručná batožina spĺňajú aktuálne obmedzenia leteckých spoločností, nemôžeme byť zodpovední za rozhodnutie leteckej spoločnosti používať iné štandardy palubnej batožiny alebo za zmenu predpisov na letisku.

 1. Ceny

Cena objednaných výrobkov je cena, ktorá sa zobrazuje na lokalite pri každom potvrdení objednávky a bude potvrdená v e-maile s potvrdením o prijatí vašej objednávky. Všetky ceny sú uvedené v GBP vrátane DPH a poštových poplatkov.

V prípade chyby v cene objednaného výrobku alebo v poplatku za doručenie vás budeme informovať hneď, ako to bude možné, a ponúkneme vám možnosť objednávku znova potvrdiť za správnu cenu alebo ju zrušiť. V prípade zrušenia vám vrátime alebo vystavíme plnú sumu, ktorá odišla z vašej bankovej karty na účely tohto výrobku.

 1. Online objednávanie

Objednávku môžete vytvoriť, len ak ste dospelý človek vo veku minimálne 18 rokov. Postup objednávania pozostáva z týchto krokov:

 • Výrobky, ktoré si chcete zakúpiť, pridáte do nákupného košíka,
 • Vyberiete spôsob doručenia,
 • Zadáte adresu doručenia,
 • Zadáte fakturačnú adresu spolu s informáciami o platbe,
 • Požiadame vás o prijatie zmluvných podmienok,
 • Pred odoslaním objednávky budete mať možnosť svoj výber skontrolovať a pozrieť si celkovú cenu objednávky vrátane poplatkov za doručenie.

Po odoslaní objednávky vám zašleme e-mail s potvrdením o prijatí vašej objednávky. V tomto čase na vašej kreditnej karte zablokujeme uvedenú čiastku a po odoslaní tovaru ju z nej stiahneme.
Ak platíte kreditnou kartou, dostanete e-mail so stavom vašej platby.
Hneď po odoslaní tovaru dostanete oznámenie („e-mail s oznámením o odoslaní“). Všetky objednávky závisia od dostupnosti výrobku v čase odoslania.
Vyhradzujeme si právo na zrušenie vašej objednávky z akéhokoľvek dôvodu.

 1. Platba

Možné spôsoby platby sú uvedené na našej lokalite. Platba musí prebehnúť v EUR. Ďalšie informácie o internetovom podvode a bezpečných platbách nájdete v zásadách ochrany osobných údajov zverejnené na tejto lokalite.

Spoločnosť American Tourister si ponecháva vlastníctvo predaného tovaru až do prijatia celej platby ceny a poplatkov za doručenie a prípadných úrokov za oneskorenú platbu a/alebo odškodného.
Zatiaľ čo je spoločnosť American Tourister predajca, vy platbu odosielate na účet spoločnosti Nayan, ktorej údaje sú zobrazené na stránkach o platbe na lokalite.

 1. ZÁSADY POUŽÍVANIA DARČEKOVÝCH POUKAZOV

1. NÁKUP DARČEKOVÝCH POUKAZOV

1.1 Elektronické darčekové poukazy spoločnosti American Tourister sú dostupné v 18 európskych online obchodoch spoločnosti American Tourister. Elektronické darčekové poukazy je možné použiť len online v tom online obchode spoločnosti American Tourister, v ktorom bol elektronický darčekový poukaz zakúpený.
1.2 Elektronické darčekové poukazy sú dostupné vo viacerých dizajnoch a môžu obsahovať aj osobnú správu, ktorá sa odošle s elektronickým darčekovým poukazom. Spoločnosť American Tourister nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah osobnej správy, aj keď si spoločnosť vyhradzuje právo na odmietnutie zahrnutia osobnej správy na elektronickom darčekovom poukaze, ak ju uváži za nevhodnú.
1.3 Elektronické darčekové poukazy sú dostupné vo všetkých menách v minimálnej hodnote 50 EUR a maximálnej hodnote 1 000 EUR na týchto webových lokalitách: www.americantourister.co.uk, www.americantourister.fr, www.americantourister.es, www.americantourister.de, www.americantourister.be, www.americantourister.nl, www.americantourister.it, www.americantourister.lu, www.americantourister.at, www.americantourister.se, www.americantourister.fi, www.americantourister.pl, www.americantourister.dk, www.americantourister.hu, www.americantourister.ch, www.americantourister.no, www.americantourister.ie, www.americantourister.sk
1.4 Elektronické darčekové poukazy sú zasielané zdarma formou e-mailu. Dokonca aj v prípade, keď je elektronický darčekový poukaz súčasťou objednávky, ktorá zahŕňa iné výrobky značky American Tourister, darčekový poukaz vám bude zaslaný v samostatnom e-maile.

2. PLATNOSŤ ELEKTRONICKÉHO DARČEKOVÉHO POUKAZU

2.1 Elektronický darčekový poukaz je uplatniteľný len na webovej lokalite, na ktorej bol zakúpený do dobu 12 mesiacov od jeho zakúpenia. Ak platnosť elektronického darčekového poukazu uplynie, nevyužitý zostatok bude stratený. Nebude ho možné preplatiť v hotovosti ani vo forme kreditu.
2.2 Elektronický darčekový poukaz nie je možné vymeniť ani vrátiť za peniaze ani kredit. Opakovaný predaj elektronického darčekového poukazu spoločnosti American Tourister tretej strane sa zakazuje.
2.3 Elektronické darčekové poukazy a ich použitie v online obchodoch spoločnosti American Tourister sa riadia všeobecnými zmluvnými podmienkami predaja a používania pre online nákupy a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti American Tourister. Spoločnosť American Tourister si vyhradzuje právo na zmenu týchto zmluvných podmienok, a to kedykoľvek a bez predošlého upozornenia. Očakáva sa, že si prečítate zásady používanie elektronických darčekových poukazov, ako aj všeobecné zmluvné podmienky predaja a používania pre online nákupy. Všeobecné zmluvné podmienky predaja a používania pre online nákupy nájdete tu.
2.4 Tieto zásady používania elektronických darčekových poukazov, ako aj všeobecné zmluvné podmienky predaja a používania pre online nákupy, ako na ne odkazuje článok 2.3, podliehajú zmenám.

3. UPLATNENIE ELEKTRONICKÉHO DARČEKOVÉHO POUKAZU

3.1 Elektronický darčekový poukaz nie je možné použiť na nákup iného elektronického darčekového poukazu.
3.2 Hodnotu elektronického darčekového poukazu nie je možné zmeniť ani vymeniť. Elektronický darčekový poukaz sa môže použiť na nákup len na tej webovej lokalite spoločnosti American Tourister, na ktorej bol elektronický darčekový poukaz zakúpený.
3.2 Pri kúpe elektronického darčekového poukazu nemusí byť hodnota poukazu zohľadnená pri získavaní zľavy ponúkanej na výrobky, doručenie a/alebo bezplatné darčeky poskytované na základe pevnej nákupnej cene.
3.3 V rámci jednej objednávky je možné použiť len jeden elektronický darčekový poukaz. Na použitie elektronického darčekového poukazu je potrebné do nákupného košíka pridať výrobok alebo výrobky značky American Tourister. Zadajte kód elektronického darčekového poukazu:

Ako môžem použiť svoj darčekový poukaz?

Ak patríte medzi tých šťastlivcov, ktorí majú darčekový poukaz pre náš online obchod, môžete si pri nákupe výrobkov na našej stránke znížiť celkovú čiastku o jeho vopred stanovenú sumu.

Svoj darčekový poukaz môžete uplatniť dvoma spôsobmi:

 1. V nákupnom košíku
 • Vyberte si výrobok z nášho online obchodu.
 • Prejdite do nákupného košíka kliknutím na KOŠÍK v pracom hornom rohu obrazovky.
 • Vyberte si spôsob doručenia.
 • Pod poľami pre spôsob doručenia nájdete textové „Zadať akciový kód“. Kliknite naň.

Zobrazí sa malé pole, do ktorého môžete zadať svoj kód. Po uvedení kódu kliknite na možnosť „Použiť“. Váš darčekový poukaz sa uplatnil.

Poznámka: vyššie uvedeným spôsobom si nebudete môcť pozrieť zostatok na darčekovom poukaze. Použite druhý spôsob uplatnenia darčekového poukazu, ktorý je popísaný nižšie.

 1. Na stránke potvrdenia objednávky.

Ak si chcete pozrieť zostatok na darčekovom poukaze, postupujte nasledovne:

 • Vyberte si výrobok z nášho online obchodu.
 • Prejdite do nákupného košíka kliknutím na KOŠÍK v pracom hornom rohu obrazovky.
 • Vyberte si spôsob doručenia a kliknite na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ dolu vpravo.
 • Na stránke potvrdenia objednávky prejdite do častí Doručenie a Fakturačná adresa. Tu nájdete nasledovný text „Máte darčekový poukaz?“ Vyberte možnosť „Áno“.

Zobrazí sa malé pole, do ktorého môžete zadať svoj kód. Po uvedení kódu kliknite na možnosť „Použiť“. Na overenie zostatku na darčekovom poukaze kliknite na odkaz „Skontrolovať zostatok“ pod poľom poukazu.

• Vaša platba bude spracovaná len po overení všetkých údajov, prijatí zmluvných podmienok a kliknutí na tlačidlo „Objednať“.

3.4 Celková cena objednávky (t. j. cena výrobkov, prípadných uplatniteľných daní z predaja a nákladov na doručenie) sa odpočíta zo zostatku na elektronickom darčekovom poukaze. Zostatok na elektronickom darčekovom poukaze sa po spracovaní objednávky aktualizuje.
3.5 Ak je hodnota zakúpených výrobkov nižšia ako celková hodnota elektronického darčekového poukazu, nevyužitý zostatok zostane na elektronickom darčekovom poukaze pre budúce objednávky, pri ktorých sa použijú rovnaké údaje o elektronickom darčekovom poukaze. Ak hodnota zakúpených výrobkov prevyšuje celkovú hodnotu elektronického darčekového poukazu, budete vyzvaní na zaplatenie rozdielovej čiastky iným spôsobom platby.
3.6 Spoločnosť American Tourister si vyhradzuje právo na zamietnutie, zrušenie alebo zadržanie objednávok zaplatených formou elektronického darčekového poukazu v prípade podozrenia na podvod, omylom vydaného elektronického darčekového poukazu alebo iných porušení týchto zásad používania elektronických darčekových poukazov.

4. VRÁTENIE VÝROBKOV ZAPLATENÝCH FORMOU ELEKTRONICKÉHO DARČEKOVÉHO POUKAZU

4.1 V prípade vrátenia výrobku značky American Tourister (v lehote stanovenej zásadami online obchodu), ktorý bol vyplatený formou elektronického darčekového poukazu, dostanete nový elektronický darčekový poukaz s rovnakou dobou platnosti ako u použitého poukazu a so zostatkom v hodnote zaplatenej čiastky. Elektronický darčekový poukaz použitý pri nákupe stratí platnosť.

5. ZOSTATOK NA ELEKTRONICKOM DARČEKOVOM POUKAZE

5.1 Zostatok na elektronickom darčekovom poukaze si môžete kedykoľvek pozrieť. Zostatok na elektronickom darčekovom poukaze si môžete overiť pomocou čísla platného darčekového poukazu.
5.2 Chceli by sme upozorniť, že elektronické darčekové poukazy momentálne nie je možné nabiť.
5.3 Ak máte záujem o ďalšie informácie o elektronických darčekových poukazoch, pošlite e-mail na adresu customer.care.sk@americantourister.com

6. STRATENÉ ALEBO ODCUDZENÉ DARČEKOVÉ POUKAZY

Spoločnosť American Tourister nenesie zodpovednosť za stranu, odcudzenie, zničenie alebo nepovolené použitie elektronických darčekových poukazov. Držiteľ elektronického darčekového poukazu nedostane v prípade vzniku vyššie uvedenej situácie žiadnu náhradu.

 1. KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA

Medzi vami a spoločnosťou American Tourister nevznikne žiadna kúpno-predajná zmluva, kým spoločnosť American Tourister nevyšle výrobky. Všetky informácie na našej webovej lokalite sú len ponukou na zváženie a nepredstavujú žiadnu záväznú ponuku ani jednostrannú zmluvu. Vaša objednávka predstavuje vašu záväznú ponuku na nákup našich výrobkov. Predaj bude pre nás záväzný len od chvíle, kedy vás na odoslanie tovaru na vašu adresu upozorníme formou e-mailu s oznámením o odoslaní.

Spoločnosť American Tourister si vyhradzuje právo na zamietnutie objednávky, úplnej alebo jej časti, v nasledovných prípadoch:

 • AK VÝROBOK NIE JE DOSTUPNÝ,
 • Ak sú vaše fakturačné údaje nesprávne alebo ich nie je možné overiť,
 • Ak vašu objednávku označia bezpečnostné systémy ako nezvyčajnú objednávku alebo pri nej vzniklo podozrenie na podvod,
 • Ak nedostaneme platbu/rezerváciu formou bankového prevodu zavčasu,
 • Ak máme dôvod domnievať sa, že ste nedovŕšili 18 rokov,
 • Ak máme dôvod domnievať sa, že ste predajca,
 • AK SA V CENOVEJ PONUKE VYSKYTNE CHYBA,
 • Ak nemôžeme tovar doručiť na vami uvedenú adresu,
 • V prípade zásahu vyššej moci.
 1. Obmedzenia pri doručení – krajina doručenia

 • Neprijímame sprostredkované adresy PSČ a adresy zahraničných vojenských základní USA.
 • Doručujeme od pondelka do piatka okrem štátnych sviatkov.
 • Prostredníctvom našej lokality (www.americantourister.sk) doručujeme výrobky v rámci Slovensko.
 1. Doručenie

Vynaložíme všetko primerané úsilie, aby sme používateľom objednané výrobky doručili v čase uvedenom na samostatnom potvrdení objednávky. Tieto časy nie sú zaručené časy doručenia a nemali by ste sa na ne spoliehať. Nesprávne komunikované adresy sú na zodpovednosť používateľa a môžu sa na ne vzťahovať ďalšie poplatky, ktoré pokryje používateľ.

Všetok tovar odchádza zo spoločnosti American Tourister. Ak nebol váš výrobok doručený v uvedenom čase, kontaktujte nás so svojím klientskym číslom alebo číslom objednávky. Potom môžete považovať kúpno-predajnú zmluvu za ukončenú a požiadať o vrátenie celej sumy príslušných výrobkov ako jediný spôsob vyriešenia. Rovnako môžete uviesť nový čas doručenie, ktorý je primeraný k odolnostiam, a požiadať spoločnosť American Tourister o doručenie výrobkov pred skončením tohto obdobia. Ak spoločnosť American Tourister nedoručí výrobky ani v tomto predĺženom termíne, môžete považovať kúpno-predajnú zmluvu za ukončenú a požiadať o vrátenie celej sumy príslušných výrobkov.

Na doručovanie využívame len profesionálnych kuriérov. Vždy požadujeme, aby niekto písomne prebral zásielku. Súhlasíte, že zásielka sa považuje za prebratú pri prevzatí osobou inou ako používateľ, ak sa táto nachádza na uvedenej adrese a ide o dospelú osobu vo veku minimálne 18 rokov. Ak nie je v čase doručenia nikto prítomný, budete požiadaní o kontaktovanie kuriérskej služby a dohodnutie sa na inom dátume doručenia.

 1. Poškodený výrobok alebo chyba pri doručení

Pri doručení musíte skontrolovať správnosť svojej zásielky. V prípade nezrovnalostí alebo problémov s objednávkou sa riaďte postupom vrátenia tovaru opísaným v ustanovení 11 nižšie. V prípade poškodeného tovaru alebo tovaru vráteného v dôsledku našej chyby vám preplatíme všetky náklady spojené s vrátením. V závislosti od dostupnosti vám pošleme nový e-mail s oznámením o odoslaní a automaticky a okamžite vám zašleme správny náhradný tovar na naše náklady.

 1. Formulár vrátenia tovaru

Ak chcete vrátiť nejaký výrobok na základe ustanovenia 9 vyššie, v dôsledku doručenia nesprávnych výrobkov alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pri ktorom s vami spoločnosť American Tourister s jeho vrátením, riaďte sa nižšie opísaným postupom v tomto ustanovení 10. Tento postup môžete použiť aj na štatutárne odvolanie/zrušenie uvedené v ustanovení 11.

 1. Vyplňte formulár vrátenia tovaru. E-mailom vám zašleme návratný štítok, číslo vrátenia tovaru spolu s pokynmi na vrátenie.
 2. Zabaľte výrobok, ktorý chcete vrátiť (len nepoužívané položky, s originálnymi štítkami, návodom na používanie, záručnými listmi a ďalšími závesnými štítkami a obalom), do pôvodnej škatule, aby ste predišli poškodeniu pri prevoze.
 3. Vytlačte návratný štítok a prilepte ho k návratnému balíku. Návratný štítok bude obsahovať všetky potrebné údaje, ako sú vaše meno, adresa a adresa na vrátenie, vaše telefónne číslo, číslo položky a/alebo popis položky, ktorú nám vraciate, a číslo vrátenia tovaru.
 4. Dôsledne si prečítajte pokyny na vrátenie tovaru a kontaktujte nášho expresného kuriéra na vyzdvihnutie tovaru tak, ako je uvedené. Vyzdvihnutie expresným kuriérom musíte zabezpečiť čím skôr, no vždy najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátumu, kedy ste nás informovali o svojej žiadosti o vrátenie tovaru.
 5. V prípade, že ste nedodržali všetky požiadavky na vrátenie tovaru, e-mailom vám zašleme vysvetlenie situácie, prečo sme vašu žiadosť neschválili do 14 dní.

Vrátiť môžete len tovar zakúpený online na tejto lokalite. Ako aj pri každom inom vrátení tovaru, odporúčame vám kontaktovať predajňu, v ktorej ste si tovar zakúpili.

 1. Predaj na diaľku – právo na odvolanie/zrušenie

Nemáte právo na odvolanie/zrušenie dodania tovaru, ktorý bol vyrobený podľa usmernení zákazníka alebo výrazne personalizovaný.

Právo na zrušenie

Máte právo odvolať/zrušiť kúpno-predajnú zmluvu do 14 dní bez udania dôvodu.

Doba odvolania/zrušenia uplynie: (i) po 14 dňoch odo dňa nadobudnutia fyzického vlastníctva tovaru vami alebo vami stanovenou treťou stranou inou ako kuriér alebo (ii) v prípade, že sa kúpno-predajná zmluva vzťahuje na viaceré výrobky, ktoré ste si objednali v rámci jednej objednávky a ktoré boli doručené samostatne, po 14 dňoch odo dňa nadobudnutia fyzického vlastníctva posledného výrobku vami alebo vami stanovenou treťou stranou inou ako kuriér.

Na uplatnenie práva na odvolanie/zrušenie nás o svojom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu musíte informovať formou zrozumiteľného vyhlásenia (napr. list zaslaný poštou, faxom alebo e-mailom).

Môžete použiť vzorový formulár zrušenia, no nie je to povinné. Rovnako môžete elektronicky vyplniť a odoslať akékoľvek iné zrozumiteľné vyhlásenie na našej webovej lokalite prostredníctvom formulára zrušenia (a pre vyššiu efektivitu pri spracovaní odvolaní/zrušení odporúčame použitie tohto formulára). Ak použijete túto možnosť, bez zbytočného odkladu vám zašleme potvrdenie o prijatí takéhoto zrušenia na trvácne médium (napr. formou e-mailu).

Na splnenie termínu zrušenia stačí, ak nám zašlete informáciu o uplatnení vášho práva na zrušenie pred uplynutím doby zrušenia.

Výsledok zrušenia

V prípade odvolania/zrušenia kúpno-predajnej zmluvy vám vrátime všetky od vás prijaté platby vrátane nákladov za doručenie (okrem doplnkových nákladov vzniknutých v prípade výberu iného typu doručenia ako najlacnejší typ štandardného doručenia, aký ponúkame).

Z vrátenej sumy odpočítame čiastku straty na hodnote akéhokoľvek dodaného tovaru, ak je takáto strata dôsledkom inej ako nevyhnutnej manipulácie z vašej strany.

Peniaze vám vrátime bez zbytočného odkladu a maximálne do 14 dní odo dňa, kedy ste nás informovali o svojom rozhodnutí zrušiť platnosť tejto kúpno-predajnej zmluvy.

Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri prvotnej transakcii, ak výslovne neuvediete inak, no v žiadnom prípade vám nebudú účtované žiadne poplatky v súvislosti s vrátením peňazí.

Tovar vyzdvihneme spôsobom popísaným vo formulári vrátenia tovaru, a uhradíme všetky s ním spojené náklady. Nesiete zodpovednosť len za akékoľvek zníženie hodnoty výrobkov v dôsledku inej ako nevyhnutnej manipulácie na určenie typu, vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar neposielajte spôsobom, ktorý nie je v súlade s postupom uvedeným vo formulári vrátenia tovaru, v opačnom prípade konáte na vlastnú zodpovednosť a sami znášate náklady.

 1. Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Samsonite vynakladá primerané obchodné úsilie, aby zachovala prevádzku Lokality bez prerušení a chýb. Snažíme sa tiež chrániť Lokalitu pred počítačovými vírusmi a iným „škodlivým softvérom“. Ak zohľadníme povahu týchto nebezpečenstiev a internetu, je vašou zodpovednosťou, aby ste prijali potrebné preventívne opatrenia a opatrenia na ochranu vášho počítača a systému, pretože vaše používanie Lokality a informácií na nej zverejnených je výlučne na vaše vlastné riziko.

Spoločnosť Samsonite nezodpovedá za používanie alebo nemožnosť používať túto Lokalitu, za jej obsah, za žiadny odkaz na inú webovú lokalitu ani za parametre produktov zakúpených na tejto Lokalite. Spoločnosť Samsonite v maximálnom rozsahu povolenom zákonom nezodpovedá za (i) straty, ktoré neboli spôsobené žiadnym porušením z našej strany, za (ii) akékoľvek (obchodné) straty (vrátane straty ziskov, času, výnosov, údajov) ani za (iii) akékoľvek nepriame alebo následné straty, ktoré neboli pre vás ani pre nás pri začatí používania Lokality predvídateľné.

Naša celá zodpovednosť v súvislosti s kúpnou zmluvou nepresiahne obstarávaciu cenu predmetných výrobkov.

Tieto zmluvné podmienky nemajú vplyv na vaše zákonné práva.

 1. Záruka

(a) Zákonná záruka:
V Európskej únii máte v prípade nesúladu tovaru zákonný nárok na bezplatné prostriedky nápravy zo strany predávajúceho a tieto prostriedky nápravy nie sú dotknuté obchodnou zárukou.

(b) Komerčná záruka:
Spoločnosť American Tourister na niektoré výrobky poskytuje aj dodatočnú komerčnú záruku. Bližšie informácie o tejto záruke nájdete v záručnom liste a/alebo na lokalite.

 1. Kontakt v prípade otázok, sťažností, komentárov alebo servisu

V prípade akýchkoľvek otázok alebo technických problémov s prístupom k informáciám na našej lokalite kontaktujte: customer.care.sk@americantourister.com.

 1. Obmedzenie používania a právo duševného vlastníctva

Všetky názvy značiek, názvy výrobkov a tituly použité na lokalite sú ochranné známky alebo obchodné názvy spoločnosti American Tourister alebo ochranné známky alebo obchodné názvy externých držiteľov. Nemôžete používať ani reprodukovať žiadne takéto ochranné známky alebo obchodné názvy, keďže by to mohlo predstavovať porušenie vlastníckych práv. Všetky dizajny, texty, dokumenty, videá a ďalšie služby na lokalite, ako aj ich výber a zoskupenie a všetky ostatné materiály na tejto lokalite sú chránené autorským právom spoločnosti American Tourister a jej dodávateľov. Môžete len elektronicky kopírovať a tlačiť časti lokality v rozsahu nevyhnutnom na účely vytvorenia objednávky alebo na používanie lokality ako nákupného zdroja. Informácie a materiály na lokalite nemôžete používať žiadnym iným spôsobom, a to vrátane reprodukcie na účely iné ako tie uvedené vyššie, úpravy, distribúcie a (opakovaného) zverejnenia. Ak chcete použiť materiály a informácie na tejto lokalite, musíte na to získať predčasný písomný súhlas spoločnosti American Tourister.

 1. Používanie vašich informácií a návrhov v súvislosti s lokalitou

V prípade, že spoločnosti American Tourister na lokalite alebo prostredníctvom nej poskytnete alebo zverejníte akýkoľvek materiál, informácie, návrhy alebo komentáre v súvislosti s lokalitou, so spôsobom podnikania spoločnosti American Tourister alebo s prevádzkou lokalite, si spoločnosť American Tourister vyhradzujte právo na používanie takéhoto materiálu, informácií, návrhov alebo komentárov podľa vlastného uváženia a bez nároku na kompenzáciu alebo prisúdenie. Týmto udeľujete spoločnosti American Tourister nevýlučnú, trvalú, celosvetovú licenciu bez licenčných poplatkov na používanie a zverejňovanie takýchto informácií a materiálu v ich úplnosti alebo ich časti. Používanie informácie spoločnosťou American Tourister, na základe ktorých by bolo možné určiť vašu totožnosť (napríklad vaše meno, adresu, číslo sociálneho zabezpečenia a telefónne číslo), sa riadi nižšie opísanými zásadami ochrany osobných údajov lokality.

 1. Používanie vašich návrhov spoločnosti American Tourister v súvislosti s novými výrobkami, funkciami a postupmi

(a) Príspevok žiadnym spôsobom nevytvára dôverný vzťah ani nestavia spoločnosť American Tourister do pozície prijatia príspevku do úschovy a spoločnosť American Tourister nie je povinná ani sa žiadnym spôsobom nezaväzuje zaobchádzať s takýmito príspevkami dôverne alebo ich dôvernosť zachovávať.

(b) Spoločnosť American Tourister má právo ponechať si akýkoľvek zaslaný materiál, kopírovať ho a uchovávať v archívoch.

(c) Spoločnosti American Tourister prijatím alebo preskúmaním príspevku nevzniká žiadna povinnosť ani sa vznik tejto nepredpokladá, ak nie je a kým nebude podpísaná formálna zmluva medzi vami a spoločnosťou American Tourister a v takomto prípade budú povinnosti spoločnosti American Tourister stanovené v tejto písomnej dohode.

 1. Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité a chceme sa uistiť, že ste sa oboznámili a súhlasíte so spôsobom, akým môžeme vaše osobné údaje používať. Naše zásady ochrany osobných údajov nájdete na adrese www.americantourister.sk. Vytvorením objednávky na lokalite súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a prenášaním vašich osobných údajov v súlade s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany vášho súkromia sa obráťte na privacy@aboutbags.com.

 1. Definície

V týchto zmluvných podmienkach sa nižšie uvedené pojmy používajú s nasledovným významom, ak sa výslovne neuvádza inak:

 • Podmínky: tyto podmínky a všechny jeho dodatky nebo aktualizace.
 • Nayan: : Nayan NV, a.s., založená podle belgického práva (tzv NV), se sídlem na 8850 Ardooie (Belgicko), Pittemsestraat 58D, číslo registrace společnosti Kortrijk 0806.661.106; Nayan je zodpovědný za technickou podporu fungování těchto stránek.
 • Uživatel: někdo, kdo zadáním adresy těchto stránek nebo pomocí odkazu navštíví tyto stránky a použije je pro informační účely nebo pro zadání objednávky.
 • American Tourister: Aboutbags NV, se sídlem v Westerring 17, 9700 Oudenaarde, Belgicko, číslo registrace společnosti Oudenaarde 0681.881789. Pokud jde o práva k duševnímu vlastnictví "American Tourister" se rozumí Samsonite IP Holdings Sarl, se sídlem 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Lucembursko a s číslem společnosti B147735.
 • Lokalita: skupina webových stránok zhromaždená spolu pod adresou www.americantourister.sk.
 1. Platná legislatíva

Akýkoľvek spor týkajúci sa platnosti, výkladu a/alebo vykonávania zmluvných podmienok sa riadi výlučne zákonmi Belgicka a belgických súdov bez toho, aby bolo dotknuté právo spotrebiteľa začať spor na súde, ktorý je príslušný podľa záväzných právnych ustanovení. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je jednoznačne vylúčený. Ak ste spotrebiteľ a máte obvyklé miesto pobytu v EÚ, požívate dodatočnú ochranu, ktorú vám poskytujú povinné ustanovenia zákonov krajiny pobytu.

Uživatel souhlasí s tím, že v případě sporu s ohledem na použití těchto stránek, lze použít elektronické důkazy (například e-maily, zálohování, atd) jako platné důkazy.

Pokud některé z Podmínek budou prohlášeny za neplatné nebo nepoužitelné, ostatní podmínky zůstávají v platnosti a část prohlášena za neplatnou bude i nadále používána v mezích stanovených zákonem.

 1. Celá zmluva

Tieto zmluvné podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce podmienky uplatnené na používateľa.

V prípade akýchkoľvek otázok, poznámok alebo technických problémov v súvislosti s touto lokalitou nás kontaktujte.

Tieto zmluvné podmienky boli naposledy aktualizované 11/01/2024.

Withdrawalform